In de klas en op school

taalles "Wonderkrant"

In groep 5-6 gebruiken we de taalmethode Taaljournaal. Deze methode bestaat uit een aantal blokken met steeds een ander thema. Eén van de thema's was 'griezelen'. Dit thema hebben we vervangen door het thema 'wonderen'.

Eén van de opdrachten van dit thema is het maken van een wonderkrant. De kinderen leren o.a. uit welke onderdelen een krant bestaat, wat cursief schrijven is en hoe je een krant aantrekkelijk kunt maken. Ze maken zelf een krant, waarin ze een artikel over een wonder schrijven. Hierbij mogen ze gebruik maken van een wonderverhaal uit de Bijbel, een wonder dat ze zelf hebben meegemaakt, of een wonder dat iemand uit hun kennissenkring heeft meegemaakt. Zo leren ze dat God (nu nog steeds) wonderen doet. Op deze wijze passen wij het programma aan naar onze identiteit.

 

Heilige Geest

Regelmatig praten we met de kinderen over het werk van de Heilige Geest.

We leren hen dat christen zijn ook te maken heeft met geestelijke discipline en je houding tegenover anderen. Het gaat God om je karakter, om de vruchten van de Heilige Geest. 

In de Bijbel (Efeziërs 5:18) staat deze opdracht: "Wees vervuld met de Heilige Geest". Wat betekent dat? Het betekent dat Jezus' natuur volkomen bezit van je neemt en dat je jezelf volkomen overgeeft aan de Heer.

Als het gaat om de gaven van de Heilige Geest denken we aan de Bijbel 1 Korintiërs 12 en Romeinen 12. God heeft aan ons een grote diversiteit aan talenten gegeven. Wij mogen de kinderen helpen om hun talenten te ontdekken en in te zetten.

In het Nieuwe Testament (1 Petrus 4:10) staat: "Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt."

Om dit uit te werken, kunnen we gebruik maken van de methode: "Je bent uniek"  van Elizabeth van Seventum. Meer informatie: http://www.jijbentuniek.com/

Thematisch Onderwijs met Evangelisch tintje

In het hoekenwerk zijn de vakken wereldoriëntatie, tekenen en handvaardigheid verwerkt. Een voorbeeld van identiteit in het hoekenwerk is een opdracht waarbij de kinderen een stripverhaal over de voetwassing af maken. Het begin van het verhaal is daarbij gekopieerd uit het stripboek "Jezus Messias". De kinderen lezen hoe het verhaal afloopt en maken daar enkele striptekeningen bij. Zo wordt er gewerkt aan de tekendoelen en ook Bijbelse kennis wordt vergroot.

 

Schrijven

Regelmatig wordt er een nieuw lied aangeleerd in de klas. De kinderen schrijven een deel van de tekst in hun liedjesschrift. Dit is gelijk een schrijfles, waarin aandacht is voor het ontwikkelen van een eigen handschrift. De teksten zijn geestelijke liederen, vaak uit kinderopwekking, van Herman Boon of van Elly & Rikkert.