Inspectiebezoek 2013-10-10

Donderdag 10 oktober hebben we op onze school inspectiebezoek gehad.  Men heeft  o.a. lessen bijgewoond en op het plein en in de klassen gekeken. Na afloop bleek dat de inspectie alle vertrouwen in de school heeft!  

Positief kwam naar voren hoe de leerkrachten omgingen met ongewenst gedrag en ook het klimaat in de school werd als erg prettig ervaren. Onze resultaten liggen op het niveau dat van onze leerlingen verwacht mag worden en we maken goed gebruik van een samenhangend systeem en procedures om onze leerlingen te volgen. De zorg aan onze leerlingen wordt vroegtijdig gesignaleerd en we voeren deze planmatig uit.

Als verbeterpunt kregen we mee dat het analyseren en evalueren van gegevens nog beter kan.

We zijn hier natuurlijk erg blij mee en hopen onze verbeterpunten mee te nemen in ons onderwijs.

Met vriendelijke groeten,

 

Jennifer Bakker, Directeur Evangelische Basisschool "Online"