Contact & Rapporten

Omgekeerde oudergesprekken

  • Woensdag 14 september 2016
  • Woensdag 21 september 2016.

U wordt voor één van beide middagen uitgenodigd via een rooster.

Rapporten 2016-2017

De rapporten worden aan de leerlingen meegeven op:

  • Donderdag 2 februari 2017
  • Dinsdag 4 juli 2017

Kijk- / Spreekavond

  • Donderdag 9 februari 2017
  • Dinsdag 14 februari 2017

U wordt uitgenodigd voor een gesprek op de avond van één van bovenstaande data middels een rooster.

Inloopavond n.a.v. rapport 2

Donderdag 6 juli.

In principe kunt u op deze avond vrij binnenlopen. Het is echter ook mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.

Andere contactmomenten

Als u met de leerkracht van uw kind iets wilt overleggen of bespreken, overleg dan met hem/haar op welk moment dat het beste uitkomt.

Contactmomenten groep 8

In verband met het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs worden de ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 persoonlijk uitgenodigd.