Overzicht belangrijke data

Inloopavond 6 juli

Op dinsdag 4 juli wordt het rapport aan de kinderen meegegeven.

Op donderdag 6 juli is er tussen 19.00 en 20.00 uur een inloopavond voor ouders die graag nog even met de leerkracht willen praten (wie het eerst komt, is het eerst aan de beurt).

De mogelijkheid bestaat dat de leerkracht u uitnodigt voor deze avond. In dat geval krijgt uw kind met het rapport een briefje mee met het tijdstip waarop u welkom bent (vermoedelijk vóór 19.00).

Jaaroverzicht 2017-2018

1e schooldag na zomervakantiema 28 augustus 2017
Herfstvakantieza 14 oktober 2017t/mzo 22 oktober 2017
Studiedag na vakantiema 23 oktober 2017

Studiedag voor vakantievr 22 december 2017

Kerstvakantieza 23 december 2017t/m zo 7 januari 2018
Studiedag kleuterswo 7 februari 2018

Kleuters vrijdo 8 februari 2018

Studiedag voor vakantievr 9 februari 2018

Voorjaarsvakantieza 10 februari 2018t/mzo 18 februari 2018
Pasenvr 30 maart 2018t/mma 2 april 2018
Studiedag na Pasendi 3 april 2018
Meivakantie / Hemelvaart (incl. Koningsdag)vr 27 april 2018t/mzo 13 mei 2018
Pinksterenma 21 mei 2018
Studiedagwo 27 juni 2018
Zomervakantievr 6 juli (12:00 uur)t/m zo 19 augustus 2018