Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 50 per kind kind per schooljaar, met een maximum van € 125 per schooljaar per gezin.

Jaarlijks (in het eerste kwartaal van het kalenderjaar) krijgt u van ons een factuur m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. We vragen u in de factuur om de ouderbijdrage aan ons over te maken.

Bij het aanmelden van uw kind(eren) hier op school, bent u ook akkoord gegaan met het betalen van deze bijdrage.

Waar besteden we deze bijdrage aan? 

 •     Het vieren van de christelijke feestdagen
 •     Afscheid groep 8, verjaardagscadeautjes kinderen
 •     Aanschaf in groepsverband lidmaatschap bibliotheek, etc.
 •     Bijbels voor onze leerlingen
 •     Premie collectieve ongevallenverzekering
 •     Onderhouden van de website / PR
 •     Aanvullend materiaal m.b.t. het thematisch onderwijs
 •     Aanschaf speeltoestellen schoolplein
 •     Ouderavonden: koffie & thee en eventuele kopieerkosten
 •     Schoolgids
 •     De aanschaf van luizencapes.


Het geld van de ouderbijdrage wordt NIET besteed aan het schoolreisje en het schoolkamp! De bedragen hiervoor worden apart geïnd.

Onze school heeft een ANBI-status.