Cookieverklaring

 

Wat zijn cookies?
Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of smartphone van een websitebezoeker. 

Welke cookies gebruiken wij?
Op onze website maken we alleen gebruik van analytische cookies, meer informatie over deze cookies vind je hieronder.

Analytische cookies
We maken op deze website gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht (statistieken) in het gebruik van deze website. Het gebruik van deze cookies voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen (laatste octet van IP-adres is verborgen) en gegevens worden niet gedeeld voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze gegevens kunnen wij onder andere onze website optimaliseren. Voor het verwerken van deze analytische gegevens hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Vind je dit niet voldoende dan kun je Google Analytics blokkeren met de volgende dienst van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout