Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders, als afvaardiging van alle leerkrachten en ouders. De functie van de MR is om mee te denken en mee te beslissen over allerlei zaken in en rondom de school. Voor belangstellenden ligt er een map met notulen op school ter inzage.

Mocht u, als ouders, vragen hebben over de gang van zaken op school, kunt u naast de directie en schoolpersoneel ook bij de MR terecht via mr.ebs@ebsonline.nl.

De mail die naar dit adres wordt gestuurd, gaat rechtstreeks naar de MR.

 

 

Leden van de Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Jan de Boer

Anneke Kremer

Jasmine Osorio

Personeelsgeleding

Daniƫl Brauns

Margon Langen

Eveliene van Rooij