Nieuws

Onderwijs aan kinderen van vluchtelingen

Een veilige school op Bijbelse waarden en normen, waar we kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en ze ook Nederlands leren.

Onze school heeft ruime ervaring in het lesgeven aan kinderen voor wie de moedertaal niet Nederlands is. We beschikken over de vaardigheden en de programma's om deze kinderen basisonderwijs te bieden.

Hebt u interesse of kent u ouders die een evangelische basisschool zoeken voor hun kind? Neem contact op met onze school 040-2691222 of administratie@ebsonline.nl