Leerlingenzorg en kwaliteit

Bent u geïnteresseerd in de leerlingenzorg op onze school en vraagt u zich af wat wij verstaan onder kwaliteit?

In onze schoolgids staan deze onderwerpen uitgebreid beschreven.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de school. Onze Interne Begeleiders kunnen u veel meer vertellen over de leerlingenzorg. Aan hen kunt u ook uw vragen hierover stellen.

In het kader van Passend Onderwijs komt het zogeheten Zorgplan te vervallen. Dit wordt vervangen door het Schoolondersteuningsprofiel. Hieronder kunt u dat profiel lezen. Tevens vindt u daar de link naar de website van Passend Onderwijs PO Eindhoven en omgeving.