Geneesmiddelen op school

Het komt regelmatig voor dat kinderen op school medicijnen moeten innemen. Om hieraan mee te mogen werken, moet er een toestemmingsformuier door de ouders ondertekend worden en bij de leerkracht afgegeven worden. We mogen zonder toestemming zelfs geen paracetamol aan de leerlingen geven.

Het toestemmingsformulier kunt u hieronder downloaden. Geef het ingevuld, ondertekend (samen met de medicijnen) aan de leerkracht van uw kind.