Oudertevredenheid

De respons n.a.v. het Oudertevredenheidsonderzoek 2016 bedroeg 25%. Hierdoor is de uitslag niet representatief voor alle ouders. In het schooljaar 2017-2018 komt er een nieuw onderzoek en hopen we op een hogere respons.

Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek dat we in het schooljaar 2012-2013 onder de ouders van onze leerlingen gehouden hebben.

Dit onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.