Klachten

We vragen u in eerste instantie altijd eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Hij/zij is uw eerste aanspreekpunt. Komt u er met hem/haar niet uit, neem dan contact op met de directeur van de school.

Klachtenregeling, waar gaat het om?

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Leerlingen, hun ouders/verzorgers, leerkrachten, bestuursleden of vrijwilligers: iedereen die bij de school betrokken is heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar hij of zij het niet mee eens is.

We vinden het als school belangrijk dat klachten aan het goede adres (lees: bij de juiste persoon) geuit worden. Dit voorkomt dat er gepraat wordt zonder de betrokkene(n). Er is op school een klachtenregeling vastgesteld die u kunt opvragen bij onze administratie.

Als u mondeling of schriftelijk een klacht indient, probeer dan zo veel mogelijk aan te geven:

  • Wat de reden is van de klacht
  • Wat al gedaan is om tot een oplossing te komen en
  • Wat wilt u met het indienen van de klacht wilt bereiken.

Via onderstaande link is een brochure te downloaden. De titel is: "Klachten op school, hoe los je ze op?"

 KOS_Brochure_Klachten_op_school.pdf

 

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen hebben de taak met name leerlingen en ouders op te vangen bij klachten die de school aangaan en hen te ondersteunen bij een eventuele procedure. Deze klachten kunnen betrekken hebben op seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en/of geweld.
 

Interne vertrouwenspersoon (als leerkracht verbonden aan onze school)

Mw. L. Uit het Broek (040-2691222, nummer van de school)

Dhr. J. Derks (040-2691222, nummer van de school)
 

Externe vertrouwenspersonen

Naast de interne vertrouwenspersonen zijn er aan de EBS Online twee externe vertrouwenspersonen verbonden. Zij kunnen worden geraadpleegd door leerlingen, ouders en personeelsleden wanneer een kwestie zo delicaat is dat men dit liever met iemand van buiten de school bespreekt. We willen u erop wijzen dat het dan moet gaan om ernstige klachten.

Mevrouw T. Moret (06 - 197 205 77)
De heer R. van der Graaf (040 - 241 21 90).

Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508AD Utrecht
030-2809590

Info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur

De heer Kerkhoffs 

0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)