Onze mensen

Onze mensen Creëren van een positieve leeromgeving

Onze personeelsleden hebben een passie voor God en voor het werken met kinderen. Samen kunnen we kwalitatief goed onderwijs geven volgens ons unieke onderwijsconcept. De directie en medewerkers zetten zich iedere dag in voor het creëren van een positieve en stimulerende leeromgeving.

Als u uw kind bij ons heeft aangemeld (of wilt aanmelden), dan zal onze directeur (Jennifer Bakker) of adjunct-directeur (Gerine van ’t Hof) een kennismakingsgesprek met u inplannen en u een rondleiding door de school geven. Voor praktische vragen over uw aanmelding kunt u terecht bij Sara van Eck. Zij verzorgt bij ons de administratie en aanmeldingen.

De directieSamen voor groei en ontwikkeling

Jennifer Bakker is sinds 2012 directeur van de EBS Online. Jennifer is getrouwd en heeft 4 kinderen. Ze heeft een groot verlangen om de nieuwe generatie op te laten groeien in een omgeving waar een leven met God en het woord van God centraal staan. Het mooiste is als leerlingen en leerkrachten diezelfde passie en visie gaan voorleven aan anderen en het Evangelie door mag gaan. Muziek is daarbij een belangrijke verbinder naar elkaar, maar ook als dankbaarheid en aanbidding naar God toe.

Gerine van ’t Hof is sinds 2016 adjunct-directeur. Gerine is getrouwd en heeft 3 kinderen. Ze vindt het belangrijk dat EBS Online een veilig plek is, waar ieder kind met plezier naartoe gaat, zich gezien weet en tot groei en ontwikkeling komt.

Leerkrachten en ondersteunend personeelHet team van EBS Online

Naast leerkrachten en stagiaires zijn er een aantal ondersteunende personeelsleden aan onze school verbonden: Jan Derks en Linda uit het Broek (vertrouwenspersonen), Joëlle van Drunen en Petra Hanique (intern begeleiders (IB’ers)), Doret Felten (taalcoördinator), Riënne van der Bolt (rekencoördinator), Colinda van Belen (anti-pestcoördinator) en Sara van Eck (administratie).

Contact met ouders/verzorgersCommunicatie met school

De ouders/verzorgers van onze leerlingen krijgen bij aanmelding van hun kind toegang tot de Ouderportaal App. Hierin kunnen ouders/verzorgers o.a. berichten naar een leerkracht sturen, intekenen voor schoolactiviteiten, absenties melden en de nieuwsbrieven lezen. De leerkrachten schrijven regelmatig een kort verslagje van de lesweek en plaatsen foto’s, zodat u als ouder/verzorger ziet en leest wat er speelt in de klas van uw kind. Uiteraard houden we hierbij rekening met de privacywet en plaatsen we alleen foto’s als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Naast contact via de Ouderportaal App, worden ouders/verzorgers minimaal 2 keer per jaar door de leerkracht uitgenodigd voor een ouder(-kind)gesprek. Als u, als ouder/verzorger, iets wilt bespreken met de leerkracht, dan kunt u altijd bellen (op schooldagen, liefst na 15:00), een extra gesprek inplannen of uw vraag stellen via de Ouderportaal App.

Voor ouders/verzorgers onderling bieden we ook mogelijkheid elkaar beter te leren kennen: elke maandag- en vrijdagochtend staat de koffie en thee klaar in de ontvangsthal.

Voor- en naschoolse opvang, peuteronderwijs en dagopvangBij Bambino Christelijke Kindercentra

Als Evangelisch Kindcentrum kunnen we naast basisonderwijs ook veel voor- en naschoolse voorzieningen bieden. Bij Bambino Christelijke Kindercentra kunt u terecht voor voor- (VSO) en naschoolse opvang (BSO), peuteronderwijs (2,5 - 4 jaar) en kinderdagopvang (0 – 4 jaar). Momenteel zijn zij gehuisvest in een tijdelijke voorziening op het plein, maar eind 2022 zullen zij verhuizen naar de (nog te realiseren) nieuwbouwvleugel van ons schoolgebouw.

Samenwerkingmet andere scholen

Om de overgang naar een andere school soepel te laten verlopen, hebben wij contact met verschillende scholen in speciaal basisonderwijs (SO/SBO) en het voortgezet onderwijs (VO) en met andere (Evangelische) basisscholen. Leerlingen die overgaan naar een VO-school, verhuizen of behoefte hebben aan meer of andere leerondersteuning kunnen wij zo optimaal ondersteunen.

Ondersteuning van maatschappelijke organisatiesMaatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Naast het bieden van onderwijs, spelen we ook een rol in de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We hebben daarom nauw contact met o.a. Jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin, organisaties voor Sport, Cultuur & Recreatie, de Gemeente Eindhoven, wijkverenigingen en de Politie. Zo kunnen we kinderen en hun ouders ook ondersteuning geven op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn.

De MedezeggenschapsraadMeedenken over schoolbeleid

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school, verkeersveiligheid rondom de school, de begroting en de vakantieplanning.

De medezeggenschapsraad van de EBS Online bestaat uit 3 ouders/verzorgers en 3 medewerkers van de school. Zij hebben instemming- en adviesrecht over onderwerpen met betrekking tot het schoolbeleid. De vergaderingen die zij beleggen zijn openbaar en toegankelijk voor iedere ouder. De schooldirectie is adviserend aanwezig op deze avonden.
De Medezeggenschapsraad is bereikbaar via