Identiteit

Onze identiteit is zichtbaar en merkbaar in de school. Het komt ook tot uiting in onze naam en in ons logo.

Dwars over het logo van de school loopt een rode lijn. Die lijn symboliseert het bloed van Jezus dat ons met God verbonden heeft. Dat deed Hij door het offer van zijn leven aan het kruis. Hierdoor kunnen wij 24/7 ONLINE zijn met God.

Dat is ook wat wij als school voor staan: we willen dat de kinderen Jezus zien en Hem leren kennen opdat ook zij Hem zullen aannemen en daarmee ONLINE (verbonden) zijn met God.