Gebed en aanbidden

Dagopening

Dagelijks voor aanvang van de school, komen we als team bij elkaar om samen met elkaar uit de Bijbel te lezen of een persoonlijk getuigenis over een ervaring met God te horen en om te samen bidden. Dit om ons geestelijk sterk te maken voor de dag die komen gaat.

Soms wordt hier ook op een creatieve manier iets uitgewerkt. Er wordt bijvoorbeeld een tekening gemaakt, met in het hart van de bloem het woord "God" en op de blaadjes van de bloem schrijft elke leerkracht een beeld wat hij van God heeft (bijv. Vader, liefde of bescherming)

Aanbiddingstijd

Wat er in de Bijbel staat, willen we ook praktiseren. Er staat onder  andere geschreven dat God troont op onze lofgezangen. Dit is meer dan gewoon een liedje zingen. We maken het soms beeldend door een echte troon in de klas neer te zetten met een kroon en een doek. De troon staat voor God, de kroon voor Jezus en de doek voor de heilige Geest.

Als we God aanbidden dan doen we dat ook wel eens met het opheffen van onze handen. Ook maken we gebruik van vlaggen of ballonnen.

Bidbord

In sommige klassen hangt er een bord bij de dagritmekaarten. Op dat bord staan namen of gebeurtenissen waar kinderen voor willen bidden. De kinderen mogen hier gedurende de dag dingen aan toevoegen door zelf een tekening te maken of aan de leerkracht te vragen er iets bij te schrijven. Wanneer ervoor gebeden is en de situatie is na het gebed verbeterd of veranderd, wordt er een smiley achter gezet en er wordt voor gedankt. Zo zien de kinderen dat gebeden verhoord worden door God en leren ze God hiervoor te danken.

Ouders

Elke schooldag wordt er in de teamkamer tot 09.00 uur (op maandag tot 09.30 uur) door ouders van leerlingen gebeden voor de school, de leerlingen, het team en andere betrokkenen. 

Al vanaf de start van de school worden wij door ouders ondersteund d.m.v. hun gebed. 

Iedereen is overigens welkom om mee te bidden! 

Kinderbidden

Iedere 2 weken wordt er door groepjes kinderen gebeden (tijdens de lunchpauze). Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Een aantal kinderen functioneert als gebedsleider voor de groepjes. Zij komen iedere veertien dagen bijeen en worden begeleid door juf Colinda van Belen.