Aanmelden

Schoolkeuze

Als het goed is zal uw kind ongeveer acht jaar op de basisschool doorbrengen, een flink deel van zijn of haar leven. De juiste schoolkeuze is daarom erg belangrijk.

Er is altijd een mogelijkheid om (uiteraard geheel vrijblijvend) de school te komen bekijken. We laten u dan niet alleen het gebouw zien, maar vertellen u dan ook meer over de gang van zaken op onze school, de identiteit en de gekozen onderwijsvorm. Natuurlijk kunt u dan ook uw vragen stellen.  

Hier kunt u de gegevens vinden voor het maken van een afspraak of voor het vragen om meer informatie.

Aanmeldingsprocedure

Kleuters

In verband met onze planning en het voorkomen van een wachtlijst is het een goede vuistregel uw kind aan te melden voordat het drie jaar is geworden.

Leerlingen groep 3 t/m 8

Zoekt u een positief christelijke school voor uw kinderen? Gaat u verhuizen en komt u in de omgeving van onze school wonen? Natuurlijk is het ook mogelijk om kinderen aan te melden voor andere groepen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden op onze school. We vertellen u graag meer over onze identiteit en ons onderwijs. 

Voor kinderen die van andere scholen komen, hebben we twee instroommomenten (behoudens verhuizingen en noodgevallen):

  • augustus (na de zomervakantie)
  • januari/februari (bij de halfjaarlijkse doorstroming).

U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie van de school. 

Vul het formulier volledig in. Beide ouder(s)/verzorger(s) moeten het formulier ondertekenen. U kunt u het (ondertekende) formulier op school afgeven en/of vooraf inscannen en naar school mailen.