Aanmelden

Schoolkeuze

Als het goed is zal uw kind ongeveer acht jaar op de basisschool doorbrengen, een flink deel van zijn of haar leven. De juiste schoolkeuze is daarom erg belangrijk.

Er is altijd een mogelijkheid om (uiteraard geheel vrijblijvend) de school te komen bekijken. We laten u dan niet alleen het gebouw zien, maar vertellen u dan ook meer over de gang van zaken op onze school, de identiteit en de gekozen onderwijsvorm. Natuurlijk kunt u dan ook uw vragen stellen.  

Hier kunt u de gegevens vinden voor het maken van een afspraak of voor het vragen om meer informatie.

Aanmeldingsprocedure

Kleuters

In verband met onze planning en het voorkomen van een wachtlijst is het een goede vuistregel uw kind aan te melden voordat het drie jaar is geworden.

Leerlingen groep 3 t/m 8

Zoekt u een positief christelijke school voor uw kinderen? Gaat u verhuizen en komt u in de omgeving van onze school wonen? Natuurlijk is het ook mogelijk om kinderen aan te melden voor andere groepen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden op onze school. We vertellen u graag meer over onze identiteit en ons onderwijs. 

Voor kinderen die van andere scholen komen, hebben we twee instroommomenten (behoudens verhuizingen en noodgevallen):

  • augustus (na de zomervakantie)
  • januari/februari (bij de halfjaarlijkse doorstroming).

U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie van de school, maar u kunt het ook hieronder downloaden. Er zijn aanmeldingsformulieren voor de groepen 1 & 2 en voor de groepen 3-8.

Vul het formulier volledig in. Beide ouder(s)/verzorger(s) moeten het formulier ondertekenen. Voeg een kopie van een identiteitsbewijs of een kopie van de zorgpas toe, stuur het naar onze school. Uiteraard kunt u het formulier ook op school afgeven.

Vraagt u het formulier liever aan via de school? Stuur dan een mail naar administratie@ebsonline.nl  We vragen u in deze mail ook de naam van uw kind én de geboortedatum. Zit uw kind al op een andere school, geef dan ook aan op welke school hij/zij zit en in welke groep. Na ontvangst van uw mail, sturen wij u het aanmeldingsformulier toe.