Inspectie van het Onderwijs

Inspectiebezoek voorjaar 2019

 

KWALIFICATIE GOED!

Op de EBS gaan kwaliteit en identiteit hand in hand en dat werd al die jaren ook door de inspectie in vertrouwen herkend. Onlangs kregen we als volgende stap in kwaliteit het niet vanzelfsprekende kwalificatie “goed” van de Inspectie van het Onderwijs!

Zij komen tot deze conclusie nadat ze uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar vele facetten van onze school. Ook hebben ze twee dagen gesproken met ouders, leerlingen, bestuursleden, MR-leden, leerkrachten en directie. Veruit de meeste Eindhovense scholen hebben een ‘basistoezicht’ slechts enkelen zijn excellent of goed. Wij mogen dus in alle bescheidenheid kwalitatief bij de kopgroep behoren.

Naast alle bevindingen, vonden we dit heel erg mooi: beide Inspecteurs zagen dat ook de identiteit breed gedragen werd binnen de school door alle betrokkenen en dat het ook tot zijn recht kwam in de omgang met elkaar. We ervaren dit in dankbaarheid als zegen van de Heer.

Namens bestuur en directie,

Paul Prijt en Jennifer Bakker

 

Inspectiebezoek 2013-10-10

Donderdag 10 oktober hebben we op onze school inspectiebezoek gehad. Men heeft  o.a. lessen bijgewoond en op het plein en in de klassen gekeken. Na afloop bleek dat de inspectie alle vertrouwen in de school heeft!  

Positief kwam naar voren hoe de leerkrachten omgaan met ongewenst gedrag en ook het klimaat in de school werd als erg prettig ervaren. Onze resultaten liggen op het niveau dat van onze leerlingen verwacht mag worden en we maken goed gebruik van een samenhangend systeem en procedures om onze leerlingen te volgen. De zorg aan onze leerlingen wordt vroegtijdig gesignaleerd en we voeren deze planmatig uit.

Als verbeterpunt kregen we mee dat het analyseren en evalueren van gegevens nog beter kan.

We zijn natuurlijk erg blij met de positieve beoordeling en we zullen de verbeterpunten meenemen.

Met vriendelijke groeten,

 

Jennifer Bakker, Directeur Evangelische Basisschool "Online"