Bestuur SEOE

De EBS Online valt onder het bestuur van Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven (SEOE).

Het Bestuur is per mail te bereiken via bestuur@ebsonline.nl.

Mails die naar dit adres verzonden worden, gaan rechtstreeks naar het Bestuur en dus niet via directie of secretariaat van de school.

Leden Bestuur SEOE

Ds. P.J. Prijt Voorzitter van het Bestuur, voorzitter Dagelijks Bestuur
G.D. Niezink RA Penningmeester van het Bestuur, lid Dagelijks Bestuur
Ir. J.G. Fijnvandraat Voorzitter Toezicht houdende leden van het Bestuur,
voorzitter gezamenlijke vergaderingen van Dagelijks Bestuur en
Toezicht houdende leden van het Bestuur
Mevr. G.J. Kuit-Planje Toezicht houdend lid van het Bestuur
Mevr. E.M. Meuken-Kloosterman Toezicht houdend lid van het Bestuur
E.L. Sitoris Bac Scn Toezicht houdend lid van het Bestuur

Inspectierapport

 

KWALIFICATIE GOED!

Op de EBS gaan kwaliteit en identiteit hand in hand en dat werd al die jaren ook door de inspectie in vertrouwen herkend. Onlangs kregen we als volgende stap in kwaliteit de niet vanzelfsprekende kwalificatie “goed” van de Inspectie van het Onderwijs!

Zij komen tot deze conclusie nadat ze uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar vele facetten van onze school. Ook hebben ze twee dagen gesproken met ouders, leerlingen, bestuursleden, MR-leden, leerkrachten en directie. Veruit de meeste Eindhovense scholen hebben een ‘basistoezicht’ slechts enkelen zijn excellent of goed. Wij mogen dus in alle bescheidenheid kwalitatief bij de kopgroep behoren.

Naast alle bevindingen, vonden we dit heel erg mooi: beide Inspecteurs zagen dat ook de identiteit breed gedragen werd binnen de school door alle betrokkenen en dat het ook tot zijn recht kwam in de omgang met elkaar. We ervaren dit in dankbaarheid als zegen van de Heer.

Namens bestuur en directie,

Paul Prijt en Jennifer Bakker

 

 

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2017

Bestuursverslag 2016