Visie

EBS Online staat midden in de samenleving en heeft daarin ook een missionaire taak. Graag willen we een open en uitnodigende school zijn. We zoeken niet het isolement en willen ook niet opgaan in onze eigen cultuur, maar zoeken telkens naar het evangelische alternatief. Dit betekent ook dat de school en haar identiteit een zekere bescherming behoeven. Bestuurders, MR-leden, leerkrachten en overige personeelsleden dienen de grondslag van de school volledig en van harte te onderschrijven. Van de ouders vragen we de grondslag te respecteren. Ook kinderen van ouders die geen christen zijn maar onze grondslag wel respecteren, zijn welkom.

De school wil in alle opzichten een veilige school zijn waar leerlingen en werkers zich optimaal kunnen ontplooien. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in alle aspecten van het onderwijs. Vanuit onze doelstellingen willen we dus ook telkens vernieuwend bezig zijn. De school wil zich dienend opstellen naar het voorbeeld dat de Heer ons daarin zelf heeft gegeven. Dat betekent ook dat we open en toegankelijk zijn voor ouders en altijd het gesprek willen aangaan. De school straalt zoveel mogelijk een vriendelijke sfeer uit.

Zo staat iedere ochtend de koffie klaar voor de ouders. Bij de bar kunnen ze gezellig bijpraten onder het genot van een kopje thee of koffie. Ook dit is bedacht vanuit een Bijbels principe, namelijk gastvrijheid. 

1 Petrus 4:9 'Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen'.