Absentie, verzuim en verlof

Absentie

Als uw kind niet naar school kan komen (omdat het bijvoorbeeld ziek is) dan verwachten we dat u hem/haar tijdig afmeldt via het ouderportaal. Vertel daarbij ook de reden. Hetzelfde geldt als het kind later naar school komt (tandartsbezoek, doktersbezoek): geef dit ook door.

Als u uw kind(eren) eerder van school moet komen halen, bespreek dat dan vooraf met de leerkracht van uw kind(eren). In sommige gevallen zal hij/zij u verwijzen naar de directie om toestemming te vragen.

  • Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 09.00 uur door via het ouderportaal en meld daarbij de reden.
  • Een kind dat niet om 08.30 uur in de klas zit en niet vóór 09.00 uur wordt afgemeld, noteren we als te laat! Gebeurt dat regelmatig, dan zullen we contact met u opnemen.
  • Breng uw kind(eren) op tijd naar school en haal ze ook tijdig weer op!
  • Bent u door omstandigheden te laat om uw kind op tijd op te halen? Dat kan gebeuren, maar laat dat dan vóór 14.15 uur weten aan de school.

Ongeoorloofd verzuim

Bij afwezigheid van uw kind waarbij ij/zij niet bij ons is afgemeld met een geldige reden, noteren wij de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim.

Het komt ook wel eens voor dat kinderen afgemeld worden om dat ze niet naar school gebracht kunnen worden. De afwezigheid van uw kind(eren) worden dan ook als ongeloorloofd verzuim genoteerd. Denk vooraf al eens na over de mogelijkheden in zulke situaties en vraag of familie, buren of ouders van andere leerlingen uw kind(eren) naar school willen/kunnen brengen. 

Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Eindhoven.

Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en dat betekent dat zij alle schooldagen op school aanwezig horen te zijn. Bij uitzondering kan de directie verlof toekennen. Op school zijn hiervoor aanvraagformulieren beschikbaar. Graag uiterlijk 3 weken vooraf invullen en afgeven bij de administratie van de school.

Afdeling Leerplicht van de Gemeente Eindhoven heeft het formulier "Aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden" opgesteld. Bij de administratie van de school kunt u een verlofaanvraag opvragen.

Leerplicht vraagt bij het aanvragen van verlof ook om bewijsstukken (trouwkaarten, verklaringen van de werkgever, etc.).