Contact & Rapporten

Zie jaarkalender

In de jaarkalender kunt u lezen op welke momenten de rapporten worden meegegeven, wanneer de inloopavonden zijn, wanneer de omgekeerde oudergesprekken en de Kijk- en Spraakavonden worden gehouden. Klik hier om de jaarkalender te bekijken.

Andere contactmomenten

Als u met de leerkracht van uw kind iets wilt overleggen of bespreken, overleg dan met hem/haar op welk moment dat het beste uitkomt.

Contactmomenten groep 8

In verband met het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs worden de ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 persoonlijk uitgenodigd.