Leerlingenvervoer

De gemeente waarin u woont, mag zelf beslissen in welke mate zij u tegemoet komen bij het vervoer naar en van de school. Meer informatie daarover kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Mogelijke tegemoetkoming vervoerskosten

De EBS Online valt onder “bijzonder onderwijs” (onderwijs op basis van richting/ levensovertuiging/religie/identeit).

Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden (waarbij o.a. gekeken wordt naar de afstand tussen school en thuis in combinatie met de leeftijd van uw kinderen) kunt u in aanmerking komen voor km. vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto of vergoeding voor het openbaar vervoer.

Om te weten te komen of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact op nemen met de gemeente waar u woont. Vaak hebben zij ook al informatie hierover op hun eigen website staan maar u kunt ook contact opnemen met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente. 

In onderstaande link kunt u meer algemene informatie vinden over de procedures bij de Gemeente Eindhoven:

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerlingenvervoer