Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 50 per kind kind per schooljaar, met een maximum van € 125 per schooljaar per gezin.

Jaarlijks (in het eerste kwartaal van het kalenderjaar) krijgt u van ons een factuur m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. We vragen u in de factuur om de ouderbijdrage aan ons over te maken.

Bij het aanmelden van uw kind(eren) hier op school, bent u ook akkoord gegaan met het betalen van deze bijdrage.

We besteden deze bijdrage aan de volgende dingen: 

 •     Het vieren van de christelijke feestdagen,
 •     Afscheid groep 8,
 •     Verjaardagscadeautjes leerlingen (cadeaudoos)
 •     Aanschaf in groepsverband lidmaatschap bibliotheek, etc.,
 •     Bijbels voor onze leerlingen,
 •     Premie collectieve ongevallenverzekering,
 •     Onderhouden van de website / PR,
 •     Aanvullend materiaal m.b.t. het thematisch onderwijs,
 •     Aanschaf speeltoestellen schoolplein,
 •     Ouderavonden: koffie & thee en eventuele kopieerkosten,
 •     Schoolgids,


Het geld van de ouderbijdrage wordt NIET besteed aan het schoolreisje en het schoolkamp! De bedragen hiervoor worden apart geïnd.

Onze school heeft een ANBI-status.