Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 50 per kind kind per schooljaar, met een maximum van € 125 per schooljaar per gezin.

Jaarlijks (in het eerste kwartaal van het kalenderjaar) krijgt u van ons een factuur m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. We vragen u in de factuur om de ouderbijdrage aan ons over te maken.

Bij het aanmelden van uw kind(eren) hier op school, bent u ook akkoord gegaan met het betalen van deze bijdrage.

We besteden deze bijdrage aan de volgende dingen: 

 • Het vieren van de christelijke feestdagen,
 • Afscheid groep 8,
 • Verjaardagscadeautjes leerlingen (cadeaudoos)
 • Aanschaf in groepsverband lidmaatschap bibliotheek, etc.,
 • Bijbels voor onze leerlingen,
 • Premie collectieve ongevallenverzekering,
 • Onderhouden van de website / PR,
 • Aanvullend materiaal m.b.t. het thematisch onderwijs,
 • Aanschaf speeltoestellen schoolplein,
 • Ouderavonden: koffie & thee en eventuele kopieerkosten,
 • Schoolgids,


Het geld van de ouderbijdrage wordt NIET besteed aan het schoolreisje en het schoolkamp! De bedragen hiervoor worden apart geïnd.

Onze school heeft een ANBI-status.