Ouderwerkgroep

Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan voor klassenouders met als doel ouders meer te betrekken bij de activiteiten van onze leerlingen. Inmiddels heeft een aantal enthousiaste ouders zich aangemeld. We zijn daar heel blij mee! We hebben echter nog niet voor iedere klas een klassenouder gevonden.

In een aantal groepen hebben we  nog een "vacature". Per groep willen we graag één klassenouder benoemen die de leerkracht gaat ondersteunen bij diverse activiteiten. Zoals juffen- en meesterdag, Pasen, Kerstmis, excursies, weggeeffeest, thematafel, Koningsspelen etc. Hebt u interesse? Vraag dan even aan de groepsleerkracht van uw kind waar u eventueel nog kunt helpen.

Wat wordt er van u verwacht:  

  • Ondersteuning van de leerkracht bij het organiseren van activiteiten.
  • Andere ouders betrekken en vragen voor activiteiten. (Het is niet de bedoeling dat u alles zelf gaat doen, maar dat u mensen om u heen verzamelt die samen met u de activiteiten mogelijk maken.)
  • In overleg met de groepsleerkracht aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (geboorte, ziekte, etc.)

U kunt zich aanmelden als klassenouder per email bij Jeanine Niemeijer (j.niemeijer@ebsonline.nl ).De klassenouders van de ouderwerkgroep kunnen u (altijd op verzoek van en in overleg met de leerkrachten) per mail benaderen met een verzoek of u bij een bepaalde activiteit kunt helpen. U kunt zich dan bij de groepsleerkracht of klassenouder aanmelden.