Overblijven

Wij hebben op school een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school blijven eten. Tijdens de lunchpauze eten de leerlingen in de klas met de groepsleerkracht en/of onderwijsassistent. Daarna is er ook tijd en gelegenheid om buiten te spelen.