Overblijven

Wij hebben op school een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school blijven eten. Tijdens de lunchpauze eten de leerlingen in de klas met de groepsleerkracht en/of onderwijsassistent. Daarna is er ook tijd en gelegenheid om buiten te spelen.

In verband met de nieuwe schooltijden en het veranderde lesrooster (o.a. kortere pauzes) zijn er voor de groepen 3 t/m 8 geen ouders meer nodig voor het toezicht op het plein.

Voor de kleuters doen we nog wel een beroep op de ouders/verzorgers. Daarom kost het overblijven u ook niets (behalve af en toe wat tijd). We vragen u om zo nu en dan pleinwacht te lopen op het kleuterplein. Het rooster hiervoor wordt in nauwe samenwerking met u en de leerkrachten opgesteld door mevrouw C. van Belen. Zij is telefonisch via de school te bereiken of per mail c.belen@ebsonline.nl en kan u meer vertellen over de praktische gang van zaken.

Het is trouwens leuk om te zien dat er ook opa's en oma's op het rooster staan!

De wettelijke aansprakelijkheid voor het overblijven ligt bij de school.